Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

KONTAKTY

Jitka Novodomská
Kosmonautů 768. Jičín, 50601
tel: 725886224
napište nám

ZBOŽÍ V AKCI

Nová cena 28 Kč (1,12 €)
Nová cena 28 Kč (1,12 €)
Nová cena 45 Kč (1,80 €)

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Nová cena 19 Kč (0,76 €)
Nová cena 10 Kč (0,40 €)
Nová cena 28 Kč (1,12 €)

30. 09. 2018

Pravidla soutěže 1

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE “LISTOPADOVÁ SOUTĚŽ”

1. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE

Organizátorem a pořadatelem soutěže je eshop Tvorboshop.cz -  Jitka Novodomská, IČO: 03757854, sídlem Kosmonautů 768, Jičín, 506 01 (dále jen pořadatel).

2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá v termínu od 3. 11. 2018 do 30. 11. 2018 na území České republiky.

Tato pravidla upravují podmínky soutěže pro soutěžící s bydlištěm na území České republiky.

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit jakákoliv fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ či „účastník“ soutěže). Osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit soutěže pouze s výslovným souhlasem jejich zákonných zástupců.

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. Dále osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném vztahu k zaměstnanci nájemní jednotky, ke které se daná soutěž vztahuje a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.

Každý soutěžící se může zúčastnit soutěže pouze jednou.

Účast v soutěži není zpoplatněna ani podmíněna nákupem produktu pořadatele soutěže.

4. MECHANIKA SOUTĚŽE/HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

Soutěžící pošle emailem na emailovou adresu soutez@tvorboshop.cz fotografii (dále jen “soutěžní fotografie”) vlastnoručně vyrobeného šperku a dále své jméno, příjmení a město bydliště v termínu konání soutěže.

Účastí v soutěži uživatel (dále jen „soutěžící“) potvrzuje, že souhlasí s tím, aby pořadatel a organizátor užil soutěžní fotografii a informace, které soutěžící uvede v soutěžním emailu, především pak jméno a příjmení.

O vítězi rozhodne pořadatel dne 1. 12. 2018.

5. VÝHERCI

Výhercem se stává uživatel, který pošle soutěžní fotografii s nejhezčím či nejoriginálnějším košíkem. Celkem budou ze soutěžících vybráni 3 výherci.

6. VÝHRY

Výhrou je dárková poukázka v hodnotě 100 Kč na nákup v eshopu www.tvorboshop.cz. Každý výherce získá 1 výhru. Celkem budou rozdány 3 dárkové poukázky.

7. OZNÁMENÍ VÝHERCŮ

Výhercům bude po ukončení soutěže zaslána výhra (dárková poukázka) elektronickou formou pořadatelem na emailovou adresu, ze které poslal svou soutěžní fotografii. Pořadatel může dále zveřejnit jeho jméno a město bydliště na svých facebookových stránkách pořadatele (tzn. https://www.facebook.com/tvorboshop/) a také ve svém newsletteru.

8. PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER

Výhru, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatelů nebo organizátora nebude možno doručit, propadá ve prospěch pořadatele.

Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo ní požadovat jiné plnění. Výhra není soudně vymahatelná.

9. OSOBNÍ ÚDAJE

Soutěžící souhlasí se zpracováním údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová a korespondenční adresa pořadatelem a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu.

10. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebook stránce https://www.facebook.com/tvorboshop.

Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play.

V případě, že bude zjištěno, že jeden uživatel soutěžil z více různých emailových adres, bude bez možnosti odvolání vyloučen ze soutěže.

Organizátor/pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci.

Organizátor/pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrou v soutěži nebo v souvislosti s nimi.

Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem pořadatele vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že organizátor a pořadatel je oprávněn bezplatně zveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazově zvukové záznamy týkajících se výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na Internetu nebo v propagačních materiálech organizátora a pořadatele soutěže.

Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem a nebo organizátorem řídí právním řádem České republiky.

V Jičíně dne 29. 10. 2018

Tato akce není žádnou cestou sponzorovaná, potvrzená nebo spravovaná ani asociovaná s Facebookem. Účastí v soutěži berete na vědomí, že poskytujete informace pořadateli soutěže a nikoliv Facebooku. Tyto informace budou použity pouze pro oznámení výhry, zaslání novinek a exkluzivních nabídek od pořadatele. Tyto informace nebudou poskytnuty žádné třetí straně.