Už 20.září bude v prodeji nová podzimní kolekce klubíček Butterfly! A macramé příze Angel už jsou zase skladem.

Vyhraj kilo látek

web-carousel-kilo-latek

Vyhrajte 1 kg balíček našich krásných bavlněných pláten!

 

Neustále se pro vás snažíme rozšiřovat naší nabídku zboží a to stejné se týká i látek. Abychom trochu uvolnili sklad, připravili jsme si pro naše zákazníky celkem 3 balíčky, z nichž každý váží minimálně 1 kg a obsahuje bavlněná plátna o délce 70 - 100 v plné šíři (140 - 160 cm). Naprosto ideální na menší projekty - například patchwork, povlaky na polštářky, hračky, roušky apod. Chcete jeden z nich vyhrát?

 117952418_597121317864447_8672106037794148619_n117975806_921631724987108_438550381712637851_n118139399_993331844452359_1669079986590252348_n

Stačí když do 6. září 2020 uděláte objednávku na našem eshopu v libovolné výši. :)

 

Soutěž bude probíhat 3 týdny:

    • 17. 8. - 23. 8. 2020
    • 24. 8. - 30. 8. 2020
    • 31. 8. - 6. 9. 2020

 

Následující pondělí po ukončení daného soutěžního týdne vylosujeme jednu objednávku, jejíž majitel/ka získá zmíněný balíček látek.

 

Pro výhru tedy nemusíte udělat nic speciálního, stačí do 6. září udělat objednávku na našem eshopu v jakékoliv výši a mít trochu štěstí. To je vše! :)

 

 

VÝHERCI: 

objednávka č. 202005023 - paní Zdenka Housková

objednávka č. 202005100 - paní Barbora Šedá

------------------------------------------------------------------------------

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE “Vyhraj kilo látek”

 

1. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE

Organizátorem a pořadatelem soutěže je eshop Tvorboshop.cz - Jitka Novodomská, IČO: 03757854, sídlem Kosmonautů 768, Jičín, 506 01 (dále jen pořadatel).

 

2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá v termínu od 17. 8. 2020 do 6. 9. 2020 na území České republiky. Doba konání soutěže je rozdělena do 3 soutěžních týdnů:

  • 17. 8. - 23. 8. 2020
  • 24. 8. - 30. 8. 2020
  • 31. 8. - 6. 9. 2020

Tato pravidla upravují podmínky soutěže pro soutěžící s bydlištěm na území České republiky.

 

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit jakákoliv fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ či „účastník“ soutěže). Osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit soutěže pouze s výslovným souhlasem jejich zákonných zástupců. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. Dále osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném vztahu k zaměstnanci nájemní jednotky, ke které se daná soutěž vztahuje a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. Každý soutěžící se může zúčastnit soutěže libovolněkrát za celou dobun konání soutěže. Účast v soutěži není zpoplatněna ani podmíněna nákupem produktu pořadatele soutěže.

 

4. MECHANIKA SOUTĚŽE/HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

Do soutěže budou zařazeni všichni soutěžící, kteří v průběhu doby konání soutěže uskuteční objednávku na eshopu www.tvorboshop.cz v libovolné částce. Tato objednávka musí být v průběhu doby konání soutěže nejen uskutečněna, ale také zaplacena. Všechny objednávky, které budou uskutečněné a zaplacené v době konání soutěže budou zařazeny do slosování. Během tohoto slosování bude vybrát náhodně jeden výherce, který získá výhru. Za každý soutěžní týden bude vylosován 1 výherce, který získá 1 výhru. Slosování proběhne do 1 pracovního dne ode dne ukončení soutěžního týdne. 

 

5. VÝHERCI

Výhercem se stává soutěžící, který uskutečnil objednávku, jejíž číslo bude vylosováno po ukončení daného soutěžního týdne.

 

6. VÝHRY

Celkem budou rozdány 3 výhry - za každý soutěžní týden 1 výhra.

Výhrou je balíček plný bavlněných látek o délce 70 - 100 cm a šířce 140 - 160 cm, vážící celkem minimálně 1 kg.

 

7. OZNÁMENÍ VÝHERCŮ

Výherci bude po ukončení soutěže zaslána výhra na adresu, kterou uvedl jako doručovací adresu u objednávky, jejíž číslo bylo vylosováno jako výherní.

 

8. PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER

Výhru, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatelů nebo organizátora nebude možno doručit, propadá ve prospěch pořadatele. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo ní požadovat jiné plnění. Výhra není soudně vymahatelná.

 

9. OSOBNÍ ÚDAJE

Soutěžící souhlasí se zpracováním údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová a korespondenční adresa pořadatelem a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu.

 

10. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění. Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. 

 

Organizátor/pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci. Organizátor/pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrou v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem pořadatele vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že organizátor a pořadatel je oprávněn bezplatně zveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazově zvukové záznamy týkajících se výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na Internetu nebo v propagačních materiálech organizátora a pořadatele soutěže. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem a nebo organizátorem řídí právním řádem České republiky.

 

V Jičíně dne 13. 8. 2020