Novou Hvězdnou kolekci klubíček Butterfly můžete do neděle koupit s 15% slevou a dárkem pro prvních 100 objednávek💜

Listopadová soutěž s Butterfly

web-carousel-listopad-soutez

Na listopad jsme si pro Vás připravili speciální soutěž!


Stačí, když v období od 1. do 14. 11. 2020 objednáte alespoň 1 klubíčko YarnMellow Butterfly (nebo MONO či DUO) a číslo Vaší objednávky půjde do velkého slosování.

A co můžete vyhrát? No přeci to, co se k našim duhovým klubíčkům hodí nejvíce - návod na šátek dle vlastního výběru od skvělé Míši Málkové www.nahacek.net.

 

Pozn.: Pozor, akce se netýká klubíček Butterfly MINI.

------------------------------------------------------------------------------

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE “Listopadová soutěž s Butterfly”

 

1. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE

Organizátorem a pořadatelem soutěže je eshop Tvorboshop.cz - Jitka Novodomská, IČO: 03757854, sídlem Kosmonautů 768, Jičín, 506 01 (dále jen pořadatel).

 

2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá v termínu od 1. 11. 2020 do 14. 11. 2020 na území České republiky. 

Tato pravidla upravují podmínky soutěže pro soutěžící s bydlištěm na území České republiky.

 

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit jakákoliv fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ či „účastník“ soutěže). Osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit soutěže pouze s výslovným souhlasem jejich zákonných zástupců. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. Dále osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném vztahu k zaměstnanci nájemní jednotky, ke které se daná soutěž vztahuje a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. Každý soutěžící se může zúčastnit soutěže libovolněkrát za celou dobun konání soutěže. Účast v soutěži není zpoplatněna ani podmíněna nákupem produktu pořadatele soutěže.

 

4. MECHANIKA SOUTĚŽE/HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

Do soutěže budou zařazeni všichni soutěžící, kteří v průběhu doby konání soutěže objednají na eshopu www.tvorboshop.cz alespoň 1 libovolný kus příze YarnMellow Butterfly, Buttefly MONO nebo Butterfly DUO. Tato objednávka musí být v průběhu doby konání soutěže nejen uskutečněna, ale také zaplacena. Celková výše objednávky není omezena. Všechny tyto objednávky, které budou uskutečněné a zaplacené v době konání soutěže budou zařazeny do slosování. Během tohoto slosování bude vybrát náhodně jeden výherce, který získá výhru. Slosování proběhne do 5 pracovních dní ode dne ukončení soutěže. 

 

Pozor, akce se netýká varianty Butterfly MINI!

 

5. VÝHERCI

Výhercem se stává soutěžící, který uskutečnil objednávku, která obsahuje alespoň 1 ks příze YarnMellow Butterfly, Butterfly MONO nebo Butterfly DUO, jejíž číslo bude vylosováno po ukončení daného soutěžního týdne.

 

6. VÝHRY

Celkem bude rozdána 1 výhra. 

Výhrou je návod v elektronické podobě na háčkovaný šátek dle vlastního výběru z eshopu www.nahacek.net.

 

7. OZNÁMENÍ VÝHERCŮ

Výherci bude po ukončení soutěže zaslána výhra elektronicky na emailovou adresu, kterou uvedl u objednávky, jejíž číslo bylo vylosováno jako výherní.

 

8. PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER

Výhru, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatelů nebo organizátora nebude možno doručit, propadá ve prospěch pořadatele. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo ní požadovat jiné plnění. Výhra není soudně vymahatelná.

 

9. OSOBNÍ ÚDAJE

Soutěžící souhlasí se zpracováním údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová a korespondenční adresa pořadatelem a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu.

 

10. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění. Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. 

 

Organizátor/pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci. Organizátor/pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrou v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem pořadatele vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že organizátor a pořadatel je oprávněn bezplatně zveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazově zvukové záznamy týkajících se výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na Internetu nebo v propagačních materiálech organizátora a pořadatele soutěže. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem a nebo organizátorem řídí právním řádem České republiky.

 

V Jičíně dne 30. 10. 2020