Návod na háčkovanou síťovku

Uháčkujte si originální a jednoduchou síťovku z krásných přízí YarnArt Macrame.

sitovka

 

Budeme potřebovat:

3 klubíčka YarnArt macrame

Háček č. 3,5 – 4

Nůžky

Zapalovač na opálení začátku příze - má tendenci se třepit

 

Postup:

Někomu bude stačit nákres – přiložen na konci, ale přesto trošku vysvětlím.

Do magického kroužku uháčkujeme 3řo jako náhradu za první ds a 15ds a spojíme pevným okem. Místo magického kroužku můžete uháčkovat pět řo spojit pevným okem do kroužku, pak 3řo a 15 ds.

2. řada -  všechny sloupky zdvojíme - začínáme 3řo jako náhradu za první ds a do toho samého místa uděláme ještě 1ds, pak do každého sloupku z minulé řady háčkujeme 2 ds, na konci spojíme pevným okem.

3. řada - začínáme 3řo,  do dalšího uděláme 2ds a celou řadu pokračujeme systémem 21212, končíme 2ds a pevným okem spojíme

4. řada – 3řo a pokračujeme 2112112 – tzn. že do prvního ds z minulé řady uděláte 2ds a pak do následujících dvou ds uděláte po jednom dlouhém sloupku a pak zase skupinku dvou sloupků do jednoho ds, řadu končíte 2ds, 1ds a pevné oko

5. řada  - 3 řo, 2ds a pak 2 ds do jednoho a pokračujete 1112111, v zápisu od začátku řady je to 11211121112 a končíte 2ds do posledního ds z minulé řady a pevné oko

6. řada -  3 řo a 112 11112 11112 čili 2ds pak do jednoho ds z minulé řady uděláte 2ds a do následujících čtyř ds vždy po 1ds pak zase dva ds, řadu končíte 1ds do posledního ds z minulé řady a pevné oko.

Máme hotové základní kolo a jdeme na vzorek.

7. řada – 1 řo a 5ks, vynecháme dva sloupky a do třetího uděláme skupinku devíti ds, další dva sloupky z minulé řady vynecháme a od třetího háčkujeme  11ks – po jednom do každého sloupku z minulé řady, zase vynecháme dva sloupky z minulé řady a do třetího uděláme další skupinku devíti ds a opakujeme do konce řady. Mělo by vám to vyjít 6 skupinek. Řadu končíte 5ti ks a spojujete pevným okem

8. řada – 3řo  jako náhrada za první ds a do toho samého místa uháčkujeme ještě 1ds 3řo a další 2ds, pak až do skupinky 9ti ds z minulé řady vždy ds a řo, ds a řo – celkem 9x v této skupince,

C:\Users\nemeckova\Desktop\síťovka\20190412_173751..jpgC:\Users\nemeckova\Desktop\síťovka\20190412_173751.jpg

 

pak budete háčkovat až do šestého ks skupinku  2ds, 3 řo s 2 ds a pak opět do skupinky 9ti ds z minulé řady za se 9x 1ds a 1 řo. Řadu končíte pevným okem do třetího řo na začátku řady. Obr. č. 11

C:\Users\nemeckova\Desktop\síťovka\20190412_174439.jpg2C:\Users\nemeckova\Desktop\síťovka\20190412_174457.jpg3C:\Users\nemeckova\Desktop\síťovka\20190412_174523.jpg

 

9 řada – uděláte dvě pevná oka, abyste se dostali pod 3řo mezi dvěma ds v minulé řadě a mohli udělat skupinku  - /obr. č. 3/ - 3 řo a uděláme stejnou skupinku jako v minulé řadě – takže 1ds, 3řo a 2ds, 3řo a ks pod řo mezi  dvěma ds z minulé řady, 3řo a ks pod řo z minulé řady – toto opakujeme 7x – máte 7 obloučků. Pokud budete chtít větší díry na síťovce udělejte si v obloučcích třeba 4 řo.  Pak 3řo a do skupinky z minulé řady děláte další skupinku – pod 3řo mezi dvěma ds děláte 2ds, 3řo, 2ds – opakujete po celé řadě a končíte 3řo a pevné oko.

C:\Users\nemeckova\Desktop\síťovka\20190412_174556.jpg

 

10. a 11. Řada jsou stejné jako 9. Řada jen s tím rozdílem, že v 10té řadě máte 6 obloučků a v 11té pak jen 5 obloučků z řo.

C:\Users\nemeckova\Desktop\síťovka\20190412_173751.jpg

 

12. řada –  2 pevná oka , 3 řo jako náhrada za ds, pak pod 2řo z minulé řady uděláte ještě 1ds, 3řo,2ds, 3řo 2ds,  /takže teď máte ve skupince 3x po dvou ds/ a pokračujete 3řo, 4x oblouček – opakujete po celé řadě a končíte 3řo a pevné oko na spojení.

C:\Users\nemeckova\Desktop\síťovka\20190412_175259.jpg

 

13. řada –  2 pevná oka, 3řo, 1ds, 3řo, 2ds, 2řo, 2ds, 3řo,2ds, 3řo a teď zase obloučky – budou tři, řadu končíme 3řo a pevné oko.

C:\Users\nemeckova\Desktop\síťovka\20190412_180529.jpgC:\Users\nemeckova\Desktop\síťovka\20190412_180537.jpg

 

14. řada –  dvě pevná oka , 3řo, 1ds 3řo a 2ds pod první dvě řo ve skupince v minulé řadě, pak 3řo a 1ks pod 2řo z minulé řady, pak 3řo a druhá skupinka – 2ds, 3řo, 2ds, 3řo a zase obloučky, tentokrát jen dva.

C:\Users\nemeckova\Desktop\síťovka\20190412_181702.jpg

 

15.řada – dvě pevná oka, 3řo 1ds, 3řo, 2ds, 3řo, 1ks pod oblouček mezi ds a ks z minulé řady, 3řo a 1ks  mezi ks a ds z minulé řady a další skupinka 2ds 3řo a 2ds, 3 řo a tentokrát jen jeden oblouček.

C:\Users\nemeckova\Desktop\síťovka\20190412_183149.jpg

 

16. řada – dvě pevná oka, 3řo, 1ds, 3řo, 2ds  a obloučky 3řo, 1ks, 3řo, 1ks, 3řo, 1ks, 3řo a skupinka  2ds, 3řo, 2ds, 3řo a ks pod oblouček, opakujeme a řadu končíme 3řo a pevné oko.

C:\Users\nemeckova\Desktop\síťovka\20190412_193209.jpg

 

17. řada -  dvě pevná oka, 3řo, 1ds, 3řo, 2ds, 3řo a  3x obloučky, 3řo 2ds, 3řo, 2ds a další 2ds až do další skupinky z minulé řady – vznikne trošku větší díra – nelekejte se má to tak být. Řadu končíte skupinkou 2ds, 3řo, 2ds a pevným okem spojíte se začátkem řady.

C:\Users\nemeckova\Desktop\síťovka\20190412_193214.jpg

 

18. řada – uděláte dvě pevná oka, abyste se dostali  ke třem řet. okům mezi dvěma ds a tam bude ks 3řo a ks pod řo za druhými 2 ds, a teď jen obloučky  - vždy 3řo a ks, teď už vlastně nebudete dělat nic jinýho. I v dalších řadách budete dělat jen obloučky ze tří řo a jednoho ks.

C:\Users\nemeckova\Desktop\síťovka\20190413_104152.jpg

 

Pokud budete chtít větší díry na síťovce udělejte si v obloučcích třeba 4 řo. Uháčkujte si potřebnou výšku a pak práci rozdělíte na čtyři stejné díly – budeme háčkovat samostatně ucha – vždy půlku – jakoby na rameni se bude spojovat.

C:\Users\nemeckova\Desktop\síťovka\20190413_104339.jpgC:\Users\nemeckova\Desktop\síťovka\20190413_121500.jpg

C:\Users\nemeckova\Desktop\síťovka\20190413_121638.jpg

spojení – oba díly k sobě přiložíte a budete spojovat – 2 řo a ks do horního dílu, 2 řo a ks do spodního dílu vždy pod oblouček – spoj není poznat.

 

Pak už síťovku jen po obvodu celou obháčkujete řadou ks.

C:\Users\nemeckova\Desktop\síťovka\20190413_185028.jpg

 

A máme hotovo, tak ať se Vám povede a dobře slouží.

Návod pro Vás vypracovala Jaroslava Němečková

 

C:\Users\nemeckova\Desktop\síťovka\20190414_103508.jpg

Na  nákresu jsou mezi ds 2 řo, já dělala 3 a v obloučcích můžete dělat po 4 řo – síťovka nebude tak pevná.


C:\Users\nemeckova\Desktop\síťovka\20190414_103521.jpg